Veelgestelde vragen

Vind hier antwoord op je vragen

Selectief Hypotheken

Kan ik daar op kantoor langs komen?

Selectief Hypotheken geeft zelf geen hypotheekadvies, maar biedt alleen hypotheken aan. Je kunt dus niet op kantoor langskomen. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met een van de aangesloten onafhankelijke hypotheek adviseurs van de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Vind een vestiging bij jou in de buurt.

Wat zijn de verschillen bij rentevaste periodes?

Rente is een belangrijk onderdeel van je hypotheek. Hoe lager de rente, hoe minder je woonlasten per maand zijn.

 

Wil je zekerheid dat de rente vast blijft staan voor langere tijd, dan kun je kiezen voor een langere rentevaste periode. Kies je voor meer flexibiliteit, dan is een kortere rentevaste periode misschien meer iets voor jou. Naarmate je de rente langer vast zet, neemt de hoogte van het rentepercentages meestal iets toe.

 

Het is belangrijk om de keuze voor de rentevaste periode af te stemmen op je persoonlijke situatie. Na een rentevaste periode kan de rente stijgen. Heb je een spaarbuffer, dan kun je na een korte rentevaste periode het verschil in rente opvangen. Als je de rente langer vast zet, dan weet je precies wat je in de komende jaren gaat betalen. Een onafhankelijke hypotheek adviseur kan samen met jou bepalen welke rentevaste periode bij jou past.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

NHG is een garantieregeling die in principe uitbetaalt wanneer je buiten je schuld om in de problemen komt en je de hypotheek langere tijd niet kunt betalen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat borg voor de lening en zorgt ervoor dat de lening wordt terugbetaald aan de geldverstrekker.

 

Voor een hypotheek met NHG betaal je een eenmalig bedrag aan borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie is 1% over het totale leningbedrag. In ruil voor de zekerheid die de geldverstrekker krijgt, betaal je een lage rente voor je hypotheek.

 

Nationale Hypotheek Garantie is een vast onderdeel van de Start Hypotheek. Je moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een onafhankelijke hypotheek adviseur kan je hier meer over vertellen.

Hoe los ik de hypotheek af?

Je lost iedere maand een bedrag van de hypotheek af, net zolang totdat het hele hypotheekbedrag is terugbetaald. Daarnaast betaal je hypotheekrente. Samen met onder meer de premie voor verzekeringen die je afsluit bij je hypotheek vormen deze bedragen je woonlasten. De hypotheekrente die je betaalt is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Tevens is het type hypotheekvorm hier van belang. Er zijn twee hoofdvormen waar je uit kunt kiezen. Een lineaire hypotheek en een annuïtaire hypotheek. Hieronder geven we hier een korte uitleg over.

 

Lineaire hypotheek

 

Je lost elke maand hetzelfde bedrag af. Daar komt het bedrag aan hypotheekrente nog bij. Omdat je elke maand aflost en daarmee je hypotheek lager wordt, betaal je ook elke maand minder rente. Je bruto maandbedag daalt dus elke maand. Aan het einde van de looptijd heb je de hypotheek helemaal afgelost. 

 

   

 

 Annuïtaire hypotheek

 

Je betaalt altijd hetzelfde bruto maandbedrag. De onderlinge verhouding tussen aflossing en hypotheekrente verandert. De eerste jaren betaal je vooral rente en een klein deel aflossing. De laatste jaren betaal je vooral aflossing en een klein deel rente.  Aan het einde van de looptijd heb je de hypotheek helemaal afgelost. 

 

 

Heb je naar aanleiding van de bovengenoemde uitleg toch nog vragen? Maak een afspraak bij een van de aangesloten onafhankelijke hypotheek adviseurs van de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek bij jou in de buurt.

 

 

 

 

 

Kan ik in één keer ook een groot bedrag aflossen, bijvoorbeeld als ik een erfenis heb gekregen?

Je mag elk jaar 10% van jouw oorspronkelijke hypotheek leningdeel boetevrij terugbetalen, dus zonder dat je daar ons een vergoeding voor hoeft te betalen. Op de dag dat je rentevaste periode afloopt, mag je het hypotheek leningdeel terugbetalen zonder boete. Bestaat jouw hypotheek uit verschillende delen met verschillende rentevaste periodes? Dan geldt dat je alleen dat deel op de datum van afloop mag terugbetalen.

 

Verder zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin je de hypotheek boetevrij kunt aflossen, bijvoorbeeld in geval van overlijden of als je huis verwoest wordt door brand. Je kunt dit terugvinden in de Algemene Voorwaarden. De onafhankelijke hypotheek adviseur kan je er ook meer over vertellen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Kan ik mijn bestaande hypotheek ook naar jullie oversluiten?

Heb je al een huis en een bijbehorende hypotheek? Je kunt je hypotheek naar ons oversluiten, mits je past binnen onze voorwaarden. Hierbij sluit je een volledig nieuwe hypotheek af en met deze nieuwe hypotheek los je de oude hypotheek af. Of oversluiten interessant is, hangt af van je persoonlijke situatie en kan grofweg in de volgende gevallen interessant zijn:

  • De nieuwe hypotheek heeft een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan je huidige hypotheek.
  • Jouw inkomen of gezinssituatie is veranderd en jouw huidige hypotheekopzet past hier niet meer bij. Je kunt dan wellicht profiteren van de huidige lage rente voor de toekomst (lange rentevaste periode).

Wil je je hypotheek oversluiten? Houd er dan rekening mee dat dit kosten met zich meebrengt. Hierbij kan je denken aan advies-, taxatie- en notariskosten. Ook kan er een boete worden opgelegd door je oude geldverstrekker, omdat deze bijvoorbeeld de rente-inkomsten van jouw hypotheek misloopt.

Een onafhankelijke hypotheek adviseur kan je helpen bij het oversluiten van je hypotheek. De adviseur zal ook gelijk berekenen of dit financieel aantrekkelijk is. Maak vrijblijvend een afspraak bij een onafhankelijke hypotheek adviseur van De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek bij jou in de buurt.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Een klacht moet je schriftelijk indienen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in onze interne klachtenprocedure.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je je klacht voorleggen aan het KiFiD, nadat je de interne klachtenprocedure hebt doorlopen. Selectief Hypotheken is aangesloten onder het nummer 300.015936. 

Kopen

Wat verstaan jullie onder 'vaste baan'?

Onder 'vaste baan' verstaan we:

  • Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd;
  • Een tijdelijk arbeidscontract met een intentieverklaring.

Heb je geen vaste baan of heb je een eigen bedrijf? Dan is het helaas niet mogelijk om de Start Hypotheek af te sluiten.

Wat is een intentieverklaring?

Met een intentieverklaring geeft jouw werkgever aan dat hij van plan is om jou in vaste dienst te nemen, na het aflopen van je huidige tijdelijke contract. De intentie verklaring is onderdeel van de werkgeversverklaring. Wij kunnen er dan vanuit gaan dat je in de komende tijd verzekerd bent van een vast inkomen.

 

Kan ik ook een hypotheek bij Selectief Hypotheken afsluiten als ik een contract voor bepaalde tijd heb?

Wanneer je werkgever een intentieverklaring ondertekent waarin hij aangeeft dat het tijdelijke contract wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan houden wij met dit tijdelijke inkomen rekening bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag. Je kunt in dat geval een hypotheek bij Selectief Hypotheken afsluiten. Als je geen intentieverklaring hebt, kun je helaas geen Start Hypotheek afsluiten.

Wat is de actuele verhuisrente?

Als de oude hypotheek nog niet afgelost is voordat de nieuwe hypotheek in gaat, dan zal de rente van de oude lening omgezet worden naar een verhuisrente op de datum dat de nieuwe lening passeert. De actuele verhuisrente is 3%.

Algemene Voorwaarden

Jaaropgaves

Toelichting jaaropgave 2015

 

 

1. Dit is de toelichting op uw jaaropgave over het kalenderjaar 2015. De nummering in deze toelichting verwijst naar de nummers in het voorbeeld van de jaaropgave, welke hierboven staat afgebeeld.

2. Hier staan de leningdeelnummers, die verwijzen naar een of meerdere leningdelen waaruit uw hypothecaire geldlening opgebouwd.

3. Deze kolom vermeldt de ingangsdatum van uw lening(deel). Indien de lening in het in het kalenderjaar 2015 is omgezet naar een andere rentevaste periode of een andere aflossingswijze, staat hier de omzettingsdatum vermeld.

4. Deze kolom vermeldt het saldo van uw lening(deel) per 1 januari 2015 of per de omzettingsdatum van uw lening(deel).

5. ‘Mutaties’ zijn extra aflossingen die wij van u hebben ontvangen en die zijn verwerkt in 2015.

6. De berekende rente is het bedrag aan rente dat in rekening is gebracht in het kalenderjaar 2015.

7. Deze kolom vermeldt de einddatum van uw lening(deel). Indien de lening in het  kalenderjaar 2015 is omgezet naar een andere rentevaste periode of een andere aflossingswijze, staat hier de omzettingsdatum vermeld.

8. Deze kolom vermeldt het saldo van uw lening(deel) per 31 december 2015 of per de omzettingsdatum van uw lening(deel).

9. Het eerstgenoemde bedrag achter ‘Totaal’ is een optelling van de berekende rente in 2015. Het saldo dat daarna staat vermeld is het totale bedrag van uw hypothecaire lening per 31 december 2015 of per aflosdatum van uw lening(deel).

10. De gegevens die worden vermeld onder het kopje ‘Fiscale gegevens voor het belastingjaar 2015, zijn de gegevens die u nodig heeft voor het invullen van uw belastingaangifte over het kalenderjaar 2015. Deze gegevens worden sinds 1 januari 2014 doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om uw belastingaangifte vooraf in te vullen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze waarop u uw belastingaangifte doet. Wij hebben geen inzicht in uw financiële gegevens en geleende bedragen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de door u gedane belastingaangifte.

11. ‘Restant lening’ is het totale bedrag van uw hypothecaire geldlening per 31 december 2015 of per aflosdatum van uw lening(deel).

12. Achter ‘berekende rente’ vindt u de optelling van de bedragen die staan vermeld bij punt 6.

13. Betaalde rente is het bedrag dat u aan ons heeft betaald in 2015.

14. ‘Nog door u te betalen’ zijn bedragen die in het kalenderjaar 2015 aan ons verschuldigd waren, maar die op 31 december 2015 nog niet door ons waren ontvangen of verwerkt.

15. ‘Berekende rente over de achterstand’ is het bedrag dat wij in rekening hebben gebracht over de nog verschuldigde bedragen.

16. De ingangsdatum van het bouwdepot is de datum waarop de eerste opname heeft plaatsgevonden.

17. Hier vindt u het saldo van uw bouwdepot per 31 december 2015.

18. Achter ‘Rentevergoeding bouwdepot 2015’ staat het bedrag dat u aan rente heeft ontvangen over het resterende bedrag uit uw bouwdepot. Deze rente wordt automatisch bijgeschreven op het saldo van uw depotrekening.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Het jaaroverzicht van jouw hypotheek wordt vóór 1 maart per post verzonden. Heb je vragen over het jaaroverzicht? Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 088 - 73 37 880 of per e-mail via info@selectiefhypotheken.nl.