Privacy regels

Privacy verklaring Selectief Hypotheken B.V.

 

Algemeen

Uw persoonsgegevens kunnen door middel van deze website worden verzameld en verwerkt voor doeleinden, zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hieronder wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en voor welke doeleinden deze kunnen worden verzameld en/of verwerkt.

Persoonsgegevens

De definitie van ‘persoonsgegevens’ is omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Het zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden hiervan zijn uw naam en uw adres. Maar ook uw IP-adres kan onder bepaalde omstandigheden een persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn.


Verzameling van persoonsgegevens

Via deze website verzamelt/verzamelen en bewaart/bewaren Selectief Hypotheken B.V. en/of haar samenwerkingspartners gegevens, zoals de datum waarop u de website bezoekt, het IP-adres van de door u gebruikte computer en het aantal hits. Via deze website worden in principe geen specifieke persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, bijgehouden, tenzij u deze specifiek vermeldt, bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen. Dit contactformulier zal slechts versleuteld worden verstuurd. Uw persoonsgegevens zijn hierdoor beveiligd.


Verwerking van persoonsgegevens

Selectief Hypotheken B.V. en/of haar samenwerkingspartners verwerkt/verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt in dat zij de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Als u met ons een overeenkomst aangaat (hypotheeklening) zal in de offerte en in de overeenkomst worden vermeld waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens die wij van u krijgen via deze website worden met name gebruikt voor historische, statistieke en/of wetenschappelijk doeleinden. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Uw rechten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen heeft u het recht om -met redelijke tussenpozen- te vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U kunt uw verzoek schriftelijk indienen via de onderstaande contactgegevens:

Selectief Hypotheken B.V.
Kingsfordweg 43 -117
1043 GP  Amsterdam

Postbus 37157
1030 AD Amsterdam


Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, dan kunt u via deze zelfde contactgegevens een schriftelijk verzoek indienen tot verbetering, aanvulling of verwijdering van deze persoonsgegevens. U moet hierbij duidelijk aangeven wat er incorrect is aan de gegevens en wat de wijzigingen behoren te zijn.

 

Cookies

Selectief Hypotheken B.V. en/of haar samenwerkingspartners maakt/maken alleen gebruik van analytische cookies, conform de bepaling in de Telecommunicatiewet. Deze analytische cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden of om te kunnen bepalen op welke elementen van de website het meest wordt geklikt (aantal ‘hits’). Op deze manier kan worden beoordeeld wat de bezoekers van de website belangrijk vinden en kan op basis hiervan de dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd. Analytische cookies zijn anoniem en worden niet herleid naar een individuele bezoeker.